فیلتر براساس قیمت :

فرش فرحزاد طرح افشان سنتی

 • 1200 شانه تراکم
 • 3600 هایباک برجسته
 • دارای 3 رنگ
 • 12 متری و 9 متری و 6 متری
 

فرش فرحزاد طرح الوان

مشخصات فنی محصول
درجه: یک ممتاز
شانه: 1200 شانه گل برجسته
تراکم: 3600 تراکم
تعداد گره در متر مربع: 1440000 هر متر مربع
تعداد پایل در متر مربع: 2880000 هر متر مربع
جنس نخ خاب: اکریلیک هیت ست و هایبالک
تعداد رنگ: 8 رنگ واقعی
ارتفاع نخ خاب: 6±1
ابعاد موجود: 3×4 - 2.5×3.5 - 2×3 - 1.5×2.25 - 1×4 - 1×3 - 1×2 - 1×1.5
جنس نخ پود: پنبه
رنگ زمینه: سفید - کرم - نقره ای - نسکافه ای
دستگاه بافنده: HCIx2

فرش فرحزاد طرح بهشت

 • مشخصات فنی محصول
  درجه: یک ممتاز
  شانه: 1000 شانه
  تراکم: تراکم3000
  تعداد گره در متر مربع: 1000000متر مربع
  تعداد پايل در متر مربع: 2000000 در متر مربع
  جنس نخ خاب: 100% آکريليک هيت ست شده با ضمانت
  تعداد رنگ: 10 رنگ واقعی
  ابعاد موجود: 3×4 - 2.5×3.5 - 2×3
  ارتفاع نخ خاب: 8±1
  جنس نخ پود: پنبه
  رنگ زمينه: سرمه ای
  دستگاه بافت: HCI x2

فرش فرحزاد طرح حوض خانه

 • 1200 شانه تراکم
 • 3600 هایباک برجسته
 • دارای 3 رنگ
 • 12 متری و 9 متری و 6 متری

فرش فرحزاد طرح فلورا

 • 1200 شانه تراکم
 • 3600 هایباک برجسته
 • دارای 3 رنگ
 • 12 متری و 9 متری و 6 متری

فرش فرحزاد طرح گل سنگ

 • 1200 شانه تراکم
 • 3600 هایباک برجسته
 • دارای 3 رنگ
 • 12 متری و 9 متری و 6 متری

فرش فرحزاد طرح هالیدی

مشخصات محصول

نوع محصول: فرش ماشینی کلاسیک
نام طرح: هالیدی
متراژ  2×3 – 2.5×3.5 – 3×4
شانه: 1200
تراکم: 2550
 رنگ: نسکافه‌ای
جنس نخ: آکریلیک