سرو و پذیرایی

تابه مستطیل کارمن کوچک لیمون S501

قیمت اصلی 206,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

تابه مدرن کوچک لیمون مدل S108

قیمت اصلی 215,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,000 تومان است.

تابه لوزی بزرگ لیمون مدل L112

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 230,000 تومان است.

دیس شیرینی خوری بزرگ لیمون مدل L129

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 230,000 تومان است.

رولت خوری متوسط لیمون M102

قیمت اصلی 268,000 تومان بود.قیمت فعلی 248,000 تومان است.

تابه مدرن بزرگ لیمون L108

قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 260,000 تومان است.

تابه مستطیل کارمن بزرگ لیمون L501

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.

کاسه مدرن متوسط لیمون M107

قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.

کاسه مدرن بزرگ لیمون L107

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 330,000 تومان است.

کشکول کارمن متوسط لیمون M506

قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 340,000 تومان است.

رولت خوری بزرگ لیمون مدل L102

قیمت اصلی 362,000 تومان بود.قیمت فعلی 342,000 تومان است.

قیچی آشپزخانه چند منظوره کارال

قیمت اصلی 393,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

کاسه گرد کارمن لیمون مدل 501

قیمت اصلی 370,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

ست کفگیر و ملاقه استیل ۶ پارچه کارال مدل آرنیکا

قیمت اصلی 3,393,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,950,000 تومان است.

ست چاقوی آشپزخانه 6 پارچه کارال مدل پروشات براق

قیمت اصلی 4,231,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,850,000 تومان است.

سرویس چاقوی آشپزخانه ۶ پارچه کارال مدل روما

قیمت اصلی 4,292,500 تومان بود.قیمت فعلی 3,863,000 تومان است.

سرویس چاقو آشپزخانه 9 پارچه ام جی اس MGS

قیمت اصلی 880,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.