25 ماه گارانتی سرویس کارت پارس خزر

نمایش 1–24 از 133 نتیجه

آب مركبات گير پارس خزر مدل لیموناد

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

آب مرکبات گیر پارس خزر مدل پالپ – PULP

قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,340,000 تومان است.

آب مرکبات گیری پارس خزر مدل سیتروس

قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 790,000 تومان است.

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P

قیمت اصلی 1,914,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,740,000 تومان است.

آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P

قیمت اصلی 1,412,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,313,000 تومان است.

آبمیوه گیری پارس خزر تایگر Tiger

قیمت اصلی 3,623,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,199,000 تومان است.

آبمیوه گیری پارس خزر مدل مانگو

قیمت اصلی 1,810,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,700,000 تومان است.

آبمیوه گیری پارس خزر مدل ویتافروت با پارچ پلاستیکی

قیمت اصلی 3,713,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,451,000 تومان است.

آبمیوه گیری پارس خزر مدل ویتافروت با پارچ شیشه ای

قیمت اصلی 3,740,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,485,000 تومان است.

آسیاب پارس خزر مدل Chili

قیمت اصلی 1,139,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,093,000 تومان است.

آسیاب پارس خزر مدل ML-320P

قیمت اصلی 560,000 تومان بود.قیمت فعلی 514,900 تومان است.

آون توستر پارس خزر مدل Volcan 35

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,038,000 تومان است.

آون توستر پارس خزر ولرکان دیجیتال مدل Volercan 35

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,988,000 تومان است.

اتو بخار پارس خزر رینیوم ( سایا ) Rhenium

قیمت اصلی 1,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602

قیمت اصلی 725,000 تومان بود.قیمت فعلی 695,000 تومان است.

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 726,000 تومان است.

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

قیمت اصلی 948,000 تومان بود.قیمت فعلی 919,000 تومان است.

اتو بخار سایا مدل TOMCAT-AJ-2016

قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,654,000 تومان است.

اتو بخار سایا مدل کامبت combat

قیمت اصلی 2,598,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,172,000 تومان است.

بخارپز پارس خزر FS-12000P

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000,000 تومان است.