پاکتین

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4300 اروپایی

قیمت اصلی 4,530,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,850,000 تومان است.

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4300 اکونومی

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,250,000 تومان است.

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4350 اروپایی

قیمت اصلی 5,240,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,000,000 تومان است.

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4450 اروپایی

قیمت اصلی 5,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4500 اروپایی

قیمت اصلی 5,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,340,000 تومان است.

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 5000 اکونومی

قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 6000

قیمت اصلی 6,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,440,000 تومان است.