مارشال

چرخ خیاطی مارشال مدل الیسا 730E

قیمت اصلی 5,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,150,000 تومان است.

چرخ خیاطی مارشال مدل الیسا 740E

قیمت اصلی 5,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,250,000 تومان است.

چرخ خیاطی مارشال مدل پرنسس 840S

قیمت اصلی 6,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,500,000 تومان است.

چرخ خیاطی مارشال مدل پرنسس 940S-Max

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,150,000 تومان است.

چرخ خیاطی مارشال مدل فلورا 960S-Max

قیمت اصلی 6,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300,000 تومان است.