شفیعی

والر گازی میر شفیعی

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 225,000 تومان است.