آیوا

اسپیکر آیوا مدل X3000DSP PRO

قیمت اصلی 24,170,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,136,000 تومان است.

اسپیکر آیوا مدل X600 DSP

قیمت اصلی 13,120,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,980,000 تومان است.

تلویزیون 32 اینچ آیوا مدل ۳۲G7T2

قیمت اصلی 7,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,155,000 تومان است.

تلویزیون 50 اینچ آیوا مدل M8 _ PM8U50UHD

قیمت اصلی 22,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,900,000 تومان است.

تلویزیون 55 اینچ آیوا مدل M8

قیمت اصلی 27,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,800,000 تومان است.

تلویزیون 65 اینچ آیوا مدل M8

قیمت اصلی 39,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,000,000 تومان است.

تلویزیون 75 اینچ آیوا مدل M8

قیمت اصلی 70,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 68,490,000 تومان است.

تلویزیون 75 اینچ اسمارت آیوا مدل F8

قیمت اصلی 68,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000,000 تومان است.

تلویزیون 85 اینچ اسمارت آیوا مدل F8

قیمت اصلی 98,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 87,076,000 تومان است.